Kdy

duben, říjen
pátek    14.00 - 17.00
sobota - neděle   10.00 - 18.00

květen, červen, září
pátek    14.00 - 19.00
sobota - neděle   10.00 - 19.00

červenec, srpen
pondělí - neděle    10.00 - 19.00

Soboty jsou vyhrazeny pro předem přihlášené soutěžní týmy, ale můžeš přijít fandit!

Kde

Adrenalin Park Hluboká
Sportovní 1276
Hluboká nad Vltavou

Za kolik

80 Kč pro každého člena trojčlenného týmu
90 Kč pro každého člena dvojčlenného týmu

KONTAKT

Rezervace, informace:
Tomáš Petřík
E-mail: petrik@good-agency.cz
Telefon: +420 602 746 746

Generální manažer Sportovně relaxačního areálu
Bc. David Šťastný
E-mail: stastny@sport-hluboka.cz
Telefon: +420 723 584 866


Provozní řád

Zakoupením vstupenky se návštěvník Pardálova výběhu Hluboká nad Vltavou zavazuje dodržovat tento provozní řád.
Vstupem na první atrakci Pardálova výběhu se návštěvník zavazuje dodržovat bezpečnostní pravidla uvedená v „Provozním řádu“.
Pardálův výběh Hluboká nad Vltavou je sportovní zařízení. Vstup a pohyb na atrakcích výběhu je na vlastní nebezpečí.

NÁVŠTĚVNÍKŮM NENÍ POVOLENO

 • vstupovat na překážky bez vstupní instruktáže a vědomí obsluhy parku,
 • vstupovat na překážky v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
 • vstupovat do výběhu bez vyplněného reversu
 • jakkoliv bránit průchodu překážek a ohrožovat ostatní návštěvníky.
 • vstupovat na překážkovou dráhu osobám mladším 18-ti let

PROVOZOVATEL NEZODPOVÍDÁ ZA

 • věci návštěvníka odložené v prostoru Pardálova výběhu,
 • poškození oděvu nebo osobních věcí při průchodu překážkami Pardálova výběhu,
 • podcenění schopností návštěvníka Pardálova výběhu. Provozovatel upozorňuje, že zvládnutí některých překážek může být pro některé návštěvníky fyzicky náročné. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví návštěvníka způsobenou podceněním vlastních schopností a zdravotního stavu.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘECHODU PŘEKÁŽEK PARDÁLOVA VÝBĚHU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

 • Vstup na překážkovou dráhu je povolen výhradně po přečtení instruktáže k překážkám.
 • Jednu překážku může překonávat pouze jeden účastník. Na plošinách může být účastníků více, maximálně však 3 osoby.
 • Pokud dojdete k názoru, že již nemůžete pokračovat dále, zavolejte obsluhu parku a do jejího příchodu zůstaňte! V žádném případě však samovolně trasu neopouštějte a neseskakujete z trasy!
 • Procházejte trasu vždy ve směru navigačního značení Pardálova výběhu
 • Náramkové hodinky, prstýnky, šperky, mobilní telefony a jiné cennosti si sundejte a bezpečně uložte do zapínatelné kapsy. Osobní předměty by Vám mohly bránit v přechodu přes překážky.
 • Pokud máte delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, sepněte je tak, aby Vám nebránily při přechodu přes překážky.
 • V zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečí ostatních návštěvníků dbejte pokynů obsluhy.

PROVOZOVATEL

Hluboká Baseball & Softball Club s.r.o.
Sportovní 1276
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ 280 63 627